WRÓĆ DO OBSZARU ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW

Wynalazek pn. „Sposób niskociśnieniowego natryskiwania na zimno powłok z proszków cząstek stałych i układ do niskociśnieniowego natryskiwania na zimno powłok z proszków cząstek stałych” (Pat.243972/P.435568)

Opis:

Przedmiotem zgłoszenie jest metoda wytwarzania powłok metodą niskociśnieniowego natryskiwania na zimno z materiałów proszkowych oraz konstrukcja stanowiska do prowadzenia procesu technologicznego. Technologia według wynalazku pozwala na wytwarzanie powłok z każdego typu materiałów inżynierskich: metali, ceramiki oraz tworzyw sztucznych i ich mieszanin kompozytowych. Technologia pozwala na prowadzenie procesu z wykorzystaniem sprężonego powietrza, jako gazu procesowego oraz przy wykorzystaniu niskiej temperatury procesu co w znacznym stopniu obniża koszty prowadzenia procesu. Jednocześnie umożliwia to nakładanie z materiałów wrażliwych termicznie, takich jak np. tworzywa sztuczne. Przy obecnym stanie techniki wykorzystywane są technologie natryskiwania cieplnego i na zimno, które wymagają stosowania obojętnych lub gazów procesowych oraz znacznych ilości energii.

Korzyści dla odbiorcy:

  • Wytwarzanie powłok z materiałów dostosowanych pod zadaną aplikację
  • Przyrostowe osadzanie powłok do grubości rzędu milimetrów
  • Możliwość regeneracji zużytych powierzchni oraz obróbki skrawaniem nadbudowanej warstwy
  • Niska porowatość oraz wysoka przyczepność powłok

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi patent Pat.243972 udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, trwający od dnia 1 października 2020 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują w 100% Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu.

Osoba kontaktowa

Grzegorz Kubicki

Starszy Specjalista ds. Inżynierii Powierzchni
Grupa Badawcza Inżynierii Materiałowej

Tel.:+48 61 657 05 55 wew. 139

E-mail:grzegorz.kubicki@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl