WRÓĆ DO OBSZARU POJAZDÓW SZYNOWYCH

Wynalazek pn. „Sposób i urządzenie do zatrzymywania pociągów przy wykorzystaniu sieci GSM-R” (P.437343)

Opis:

Sposób zatrzymywania pociągów przy użyciu sieci GSM-R w obrębie określonego obszaru dostępowego, znamienny tym, że: ustala się wartość liczbową określającą współrzędne geograficzne przeszkody, przed którą należy zatrzymać pociągi; za pomocą układu komunikacyjnego GSM-R nadaje się na określony numer telefoniczny jako wiadomość SMS telegram zawierający zakodowaną wartość liczbową określającą współrzędne geograficzne przeszkody oraz zakodowaną wartość liczbową zakresu oddziaływania, określającą pożądaną odległość miejsca rozpoczęcia hamowania pociągu przed przeszkodą, która przewyższa najdłuższą znaną drogę hamowania kursujących pociągów.

Korzyści dla odbiorcy:

  • Zatrzymywane są tylko wybrane pociągi a nie wszystkie w danym obszarze jak w Radio-Stopie
  • Nielegalne użycie przez osoby postronne jest praktycznie niemożliwe w przeciwieństwie do Radio-Stopu.
  • Nie wymaga modyfikacji w oprogramowaniu sieci GSM-R.

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP zarejestrowane pod numerem P.437342 z dnia 19 marca 2021 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują w 100% Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu.

Osoba kontaktowa

Marta Cudziło

Główny specjalista – Kierownik Grupy Badawczej Logistyk
Grupa Badawcza Logistyki

Tel.:+48 61 850 49 57

E-mail:marta.cudzilo@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl