WRÓĆ DO OBSZARU POJAZDÓW SZYNOWYCH

Wynalazek pn. „Sposób i urządzenie do zatrzymywania pociągów przy wykorzystaniu sieci GSM-R” (P.437342)

Opis:

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i urządzenie do zatrzymywania pociągów przy wykorzystaniu sieci GSM-R w celu zastąpienia przestarzałego systemu Radio-Stop oparty o stosowaną telefonię analogową VHF 150 MHz, wykorzystywanego obecnie na kolejach polskich.

Sposób zatrzymywania pociągów przy wykorzystaniu sieci GSM-R w obrębie określonego obszaru dostępowego, znamienny tym, że: ustala się wartość liczbową określającą współrzędne geograficzne przeszkody, przed którą należy zatrzymać pociągi; za pomocą układu komunikacyjnego GSM-R dokonuje się zestawienia połączenia grupowego bądź rozsiewczego z układami komunikacyjnymi GSM-R zainstalowanymi w pociągach znajdujących się w obrębie obszaru dostępowego i po zestawionym połączeniu w paśmie rozmównym nadaje się telegram, w postaci zakodowanej tonowo za pomocą modemu , zawierający zakodowaną wartość liczbową określającą współrzędne geograficzne przeszkody oraz zakodowaną wartość liczbową zakresu oddziaływania określającą pożądaną odległość miejsca rozpoczęcia hamowania pociągu przed przeszkodą, która przewyższa najdłuższą znaną drogę hamowania kursujących pociągów.

Korzyści dla odbiorcy:

  • Zatrzymywane są tylko wybrane pociągi a nie wszystkie w danym obszarze jak w Radio-Stopie
  • Nielegalne użycie przez osoby postronne jest praktycznie niemożliwe w przeciwieństwie do Radio-Stopu.
  • Nie wymaga modyfikacji w oprogramowaniu sieci GSM-R

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP zarejestrowane pod numerem P.437342 z dnia 19 marca 2021 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują w 100% Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu.

Osoba kontaktowa

Marta Cudziło

Główny specjalista – Kierownik Grupy Badawczej Logistyki
Grupa Badawcza Logistyki

Tel.:+48 61 850 49 57

E-mail:marta.cudzilo@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl