WRÓĆ DO OBSZARU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA

Wynalazek pn. „Rewerberator sygnałów RFID i sposób zwiększania skuteczności komunikacji w sygnałach RFID” (Pat.231155/P.420744)

Opis:

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przeznaczone do zwiększania efektywności odczytu znaczników RFID w obecności przeszkody. Proponowany rewerberator RFID może znaleźć zastosowanie do poprawy odczytu znaczników RFID na obiektach identyfikowanych. W celu zwiększenia skuteczności odczytu znaczników RFID zastosowano metalowe mieszadła. Ich wymiary, materiał i kształty zostały dobrane tak, aby mogły pracować w zakresie częstotliwości fal radiowych UHF (ang. Ultra high frequency). Mieszadła zostały wykonane z blachy stalowej pokrytej warstwą cynku. Zaprojektowany układ odbija sygnał wysyłany przez antenę nadawczą. Odbity sygnał może dotrzeć do znacznika oddzielonego od anteny przeszkodą. Mieszadło wprawiane jest w ruch obrotowy tak, aby oświetlić jak największy obszar. Rewerberator RFID wyposażony jest w układ napędowy, który umożliwia pełną automatyzację obrotów z kontrolą prędkości. Konstrukcja może pracować w dwóch trybach pracy – dynamicznym i stacjonarnym. Mieszadło może obracać się ze stałą, wybraną prędkością oraz ma możliwość ustawienia pod dowolnym kątem, powodując zmienne warunki odbicia.

Celem tego wynalazku jest opracowanie urządzenia do eliminacji obszarów, dla których występuje obniżenie skuteczności odczytu umieszczonych znaczników RFID. Istotą rozwiązania jest zastosowanie ruchomego mieszadła do oświetlania falą elektromagnetyczną w zakresie UHF miejsc o niskiej skuteczności odczytu. Wykorzystanie mieszadeł o różnych kształtach umożliwia optymalizację sposobu odbijania fali.

Korzyści dla odbiorcy:

Zaletą rewerberatora RFID według specyfikacji wynalazku jest prosta konstrukcja, która pozwala na dostosowanie jego konfiguracji do konkretnych potrzeb w zależności od typu identyfikowanych obiektów oraz na łatwe i wszechstronne wdrożenie. Mieszadła stanowią element odbijający fale radiowe. Poprawia to skuteczność identyfikacji obiektów, wobec istniejących przeszkód w pomieszczeniach: wykonanych elementów metalowych, płynów i innych materiałów odbijających fale radiowe lub absorpcyjnych. Możliwa jest łatwa zmiana lokalizacji oraz pozycji mieszadeł, pozwala to na lepszą identyfikację obiektów. Rewerberator RFID może służyć do ulepszenia identyfikacji i śledzenia obiektów np. w magazynach, halach produkcyjnych, obiektach handlowych, itp.

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi patent Pat.231155 udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, trwający od dnia 7 marca 2017 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują w 100% Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu.

Osoba kontaktowa

Krzysztof Sieczkarek

Portfolio Manager ds. Badań Laboratoryjnych
Centrum Badań Laboratoryjnych

Tel.:+48 61 850 49 89

E-mail:krzysztof.sieczkarek@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl