WRÓĆ DO OBSZARU TECHNOLOGII SPOŻYWCZEJ

Wynalazek pn. „Modułowy układ przygotowania burgerów, zwłaszcza produktów wielowarzywnych” (P.438483)

Opis:

Przedmiotem zgłoszenia jest modułowy układ przygotowania burgerów, zwłaszcza produktów wielowarzywnych, mający zastosowanie w procesie formowania oraz panierowania wyrobów mięsnych i warzywnych. Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że urządzenie do formowania burgerów A połączony jest korzystnie z zespołem panierownicy mokrej B natomiast zespół panierownicy mokrej B połączony jest korzystnie z zespołem panierownicy suchej C, gdzie do ramy nośnej urządzenia do formowania burgerów A, korzystnie ze stołem, zamontowane jest centrum formowania. Składa się ono z układu dozowania i układu formowania, gdzie układ dozowania wyposażony jest w zbiornik technologiczny, w którego dolnej strefie zamocowany jest siłownik dozujący poziomy wraz z popychaczem i nagarniacze. Układ formowania stanowi siłownik poziomy połączony z płytą matrycową, w której umieszczona jest wkładka matrycowa formująca, powyżej której znajduje się pionowy siłownik połączony z wybijakiem. Do ramy nośnej zespołu panierownicy mokrej B zamocowany jest zespół napędu rolkowego, którego konstrukcję stanowi układ dwóch ścianek bocznych, pomiędzy którymi znajduje się siatkowy przenośnik, korzystnie wyposażony w mechanizm wytrząsania siatki. W dolnej strefie zespołu napędu rolkowego, do ramy nośnej zespołu panierownicy mokrej B zamocowany jest zespół zbiornika filtrującego, który składa się ze zbiornika wewnątrz którego zamocowany jest filtr mechaniczny. W końcowej strefie przenośnika zamocowane jest urządzenie odmuchowe, korzystnie nóż powietrzny. Powyżej siatki przenośnika, korzystnie na odcinku zawierającym się pomiędzy urządzeniem odmuchowym a kołem dociskającym, zamocowany jest mechanizm nalewania panieru, połączony ze zbiornikiem przez układ pompy.  Konstrukcję modułu panierującego stanowią blachy boczne wraz z dospawanymi łącznikami rurowymi oraz płytą górną, w strefie których zamontowano wałek napędowy, wałek napinający oraz co najmniej jeden wałek prowadzący, po których przemieszcza się taśma siatkowa.

Korzyści dla odbiorcy:

  • Modułowe urządzenie do formowania i panierowania burgerów
  • Możliwość zamiany kolejności procesu panierowania mokrego i suchego
  • Wydajność: 1200 –  2500 szt./h
  • Wymiary dł. x szer. x wys.[mm]: ​3900 x 785 x 1680​

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP  zarejestrowane pod numerem P.438483 z dnia 15 lipca 2021 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu i Instytutowi Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Osoba kontaktowa

Agata Bieńczak

Lider obszaru ds. techniki i technologii spożywczej
Grupa Badawcza Inżynierii Mechanicznej

Tel.:+48 504 109 717

E-mail:agata.bienczak@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl