WRÓĆ DO OBSZARU TECHNOLOGII SPOŻYWCZEJ

Wynalazek pn. „Instalacja do wzmocnionego porcjowanego odmuchu warzyw” (P.442077)

Opis:

Przedmiotem zgłoszenia jest instalacja do wzmocnionego porcjowanego odmuchu warzyw. Instalacja według wynalazku charakteryzuje się tym, że składa się z następujących układów: przygotowania powietrza (1), pneumatycznego wzmacniacza powietrza (2), zbiornika buforowego (3), zaworu elektromagnetycznego (4), miernika przepływowego sprężonego powietrza (5) oraz wymiennej dyszy odmuchowej (6) zamocowanej na nieobrotowym siłowniku pneumatycznym (7), przy czym układ przygotowania powietrza (1) stanowi stacja składająca się z zaworu załączającego (8), filtra (9) i reduktora ciśnienia (10), która połączona jest ze zbiornikiem buforowym (3) poprzez układ pneumatycznego wzmacniacza powietrza (2), mającego postać tłokowego wzmacniacza ciśnienia (11) z zaworem ciśnienia (12) wyposażonym w układ regulacji, zaś zbiornik buforowy (3) połączony jest z układem dyszy odmuchowej (6) poprzez układ zaworu elektromagnetycznego (4), gdzie pomiędzy zaworem elektromagnetycznym (4), a dyszą odmuchową (6) zainstalowany jest przepływowy miernik sprężonego powietrza (5).

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP zarejestrowane pod numerem P.442077 z dnia 23 sierpnia 2022 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują w 100% Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu.

Osoba kontaktowa

Agata Bieńczak

Lider obszaru ds. techniki i technologii spożywczej
Grupa Badawcza Inżynierii Mechanicznej

Tel.:+48 504 109 717

E-mail:agata.bienczak@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl