WRÓĆ DO OBSZARU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA

Wynalazek pn. „Bramka RFID” (Pat.222069/P.395771)

Opis:

Przedmiotem wynalazku jest selektywna, uniwersalna bramka RFID, która umożliwia skuteczne i selektywne odczytywanie znaczników RFID bez konieczności zmian infrastrukturalnych otoczenia, w celu uniezależnienia się od środowiska, w którym będzie ona zainstalowana. Pole poprawnego odczytu może być sterowane nie tylko poprzez zmianę mocy wyjściowej czytnika, ale także poprzez zastosowanie w układzie odpowiednich materiałów absorpcyjnych, pochłaniających fale elektromagnetyczne oraz eliminujących z układu zjawiska niepożądane takie jak: załamywanie się i odbijanie fal. Bramka wykonana jest z materiałów gwarantujących jej wystarczającą wytrzymałość mechaniczną, ochronę przed ewentualnymi uszkodzeniami, jednocześnie nie ograniczając skuteczności odczytu. Opracowane dotychczas i stosowane obecnie na świecie bramki RFID posiadają zasadniczą wadę polegającą na tym, że działają one w sposób nieselektywny. Oznacza to, że odczytywane są także znaczniki przemieszczające się obok bramki, a nie tylko te, które przechodzą przez jej światło. Skutkuje to błędną identyfikacją obiektów. Zaprojektowana bramka pozbawiona będzie tych ograniczeń i do jej konstrukcji nie będą użyte elementy metalowe. Bramka wyróżniać się będzie również modułowością swojej konstrukcji. Oznacza to, że jej ostateczne wymiary będą mogły być zmieniane w zależności od konkretnego zastosowania.

Korzyści dla odbiorcy:

Bramka może być wykorzystywana nie tylko w sektorze FMCG (towary szybkorotujące), systemach magazynowych czy halach produkcyjnych – istnieje również możliwość opracowywania indywidualnych rozwiązań bramek RFID wykorzystywanych w branżach obecnie niszowych dla tego typu zastosowań, np. w kopalniach, gdzie konieczna jest identyfikacja osób i obiektów wyłącznie przechodzących przez światło bramki, a nie znajdujących się w jej otoczeniu.

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi patent Pat.222069 udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, trwający od dnia 27 lipca 2011 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują w 100% Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu.

Osoba kontaktowa

Krzysztof Sieczkarek

Portfolio Manager ds. Badań Laboratoryjnych
Centrum Badań Laboratoryjnych

Tel.:+48 61 850 49 89

E-mail:krzysztof.sieczkarek@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl