WRÓĆ DO OBSZARU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA

Wynalazek pn. „Brama magazynowa” (Pat.216589/P.388902)

Opis:

Przedmiotem wynalazku jest brama magazynowa zawierająca ramę z zamontowanymi na niej antenami RFID, w której na każdym z pionowych boków ramy zamontowana jest na przesuwnym i obrotowym uchwycie co najmniej jedna antena RFID, zaś pomiędzy co najmniej jedną anteną RFID a pionowym bokiem ramy, na którym jest zamontowana, umieszczony jest element absorpcyjny wykonany z materiału tłumiącego fale o częstotliwości fal emitowanych przez anteny RFID, a ponadto co najmniej jedna antena RFID wraz z jej uchwytem jest zabudowana osłoną.

Stan ochrony prawnej:

Technologię stanowi patent Pat.216589 udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, trwający od dnia 28 sierpnia 2009 roku.

Prawa majątkowe do wynalazku przysługują Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiemu Instytutowi Technologicznemu oraz Intersport Polska Spółka Akcyjna.

Osoba kontaktowa

Tomasz Markowski

Kierownik Grupy Badawczej Urządzeń Elektronicznych
Grupa Badawcza Urządzeń Elektronicznych

Tel.:+48 887 778 716

E-mail:tomasz.markowski@pit.lukasiewicz.gov.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z Działem Komercjalizacji

kdk@pit.lukasiewicz.gov.pl