Walne Zgromadzenie w Projekcie Basajaun

Walne Zgromadzenie w Projekcie Basajaun

Od 26 do 27 października 2022 roku we włoskim Rimini trwało spotkanie partnerów projektu Basajaun. Z ramienia Centrum Technologii Drewna w wydarzeniu uczestniczyły Dobrochna Augustyniak-Wysocka i Ewa Leszczyszyn. Podczas spotkania zostały omówione bieżące sprawy projektu, zaawansowanie poszczególnych zadań realizowanych w ramach pakietów pracy oraz odbyło się Walne Zgromadzenie Konsorcjum projektu. Instytucją goszczącą było przedsiębiorstwo Focchi Spa, które zajmuje się produkcją fasad. Uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić zaplecze firmy i zobaczyć bardzo sprawnie działające linie produkcyjne.

Projekt BASAJAUN (Tworzenie trwałych związków między obszarami wiejskimi i miejskimi poprzez cyrkulacyjne i innowacyjne łańcuchy wartości w budownictwie drewnianym) jest finansowany ze środków UE z programu Horyzont 2020. Jednym z celów projektu jest promowanie i wzmacnianie budownictwa drewnianego w różnych regionach Europy. Więcej informacji na stronie internetowej projektu (https://basajaun-horizon.eu/).