Badania Radiowe i Kompatybilności Elektromagnetycznej

LABORATORIUM EMC + RED

Posiadamy najnowocześniejsze laboratorium EMC w Polsce (laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej i parametrów radiowych). Dysponujemy w pełni zautomatyzowaną komorą bezodbiciową, która jest wyposażona w system kamer z zainstalowanymi dedykowanymi złączami oraz mediakonwerterami, a także aparaturą współpracującą do pomiaru emisji promieniowanych i generowania pola elektromagnetycznego. Jako laboratorium EMC posiadamy również unikatowy system oceny zgodności urządzeń bezprzewodowej transmisji danych. Prowadzimy również badania radiowe. Dzięki naszej działalności możliwe jest uzyskanie certyfikatów wymaganych przez prawo oraz dopuszczenie do sprzedaży produktu wprowadzanego na rynek.

Badania Radiowe i Kompatybilności Elektromagnetycznej - oferta:

 • Prowadzimy kompleksowe badania urządzeń elektronicznych (dyrektywa EMC 2014/30/UE) oraz badania efektywnego wykorzystania widma radiowego (dyrektywa RED 2014/53/UE).
 • Jako laboratorium elektroniczne pomagamy w pozyskaniu środków zewnętrznych na realizację naszych badań (Bon na innowacje, POIR).
 • Realizujemy prace badawczo-rozwojowe finansowane ze środków krajowych i zagranicznych (NCBiR, PARP, POIR, Programy Ramowe).
Techniki badawcze EMC
 • pomiar emisji napięć – EN 55016-2-1, ANSI C63.4,
 • mocy zaburzeń – EN 55016-1-3,
 • pól zaburzeń – EN 55016-2-3, ANSI C63.4,
 • harmonicznych prądu – EN 61000-3-2,
 • migotań światła – EN 61000-3-2
 • badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) – EN 61000-4-2,
 • badanie odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych – EN 61000-4-3,
 • badanie odporności na szybkie elektryczne stany przejściowe (EFT/burst) – EN 61000-4-4,
 • badanie odporności na zaburzenia udarowe (surge) – EN 61000-4-5,
 • badanie odporności na zaburzenia radioelektryczne wprowadzane do przewodów – EN 61000-4-6,
 • badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej – EN 61000-4-8,
 • badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne – EN 61000-4-9,
 • badanie odporności na spadki, krótkie zaniki i wahania napięcia zasilającego – EN 61000-4-11,
 • badanie odporności na harmoniczne i interharmoniczne małej częstotliwości w przyłączu prądu przemiennego łącznie z sygnałami przesyłanymi w sieciach zasilających PN-EN 61000-4-13,
 • badanie odporności na wahania napięcia PN-EN 61000-4-14, odporności na tętnienia na przyłączu zasilania prądem stałym PN-EN 61000-4-17,
 • badanie odporności na zmiany częstotliwości w sieci zasilającej PN-EN 61000-4-28,
 • badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia na przyłączu zasilania prądu stałego PN-EN 61000-4-29,
 • badanie odporności na pola radiowe w bliskiej odległości PN-EN 61000-4-39.

Są one powoływane przez przykładowe zharmonizowane z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej normy produktu lub grupy produktów: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 55024, EN 55035, EN 60601-1-2, EN 50130-4, EN 50270, EN 60730-2, EN 50121-4, EN 50121-3-2, PN-EN 50155, EN 61326-1, EN 61547, EN 60730-X, EN 55011, EN 55013, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 55015, EN 55022, EN 55032 i inne.

 • ETSI EN 300 328 Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band; Harmonised Standard for access to radio spectrum.
 • ETSI EN 301 893 5 GHz RLAN; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU: pomiary mocy wyjściowej RF, widmowej gęstości mocy, szerokości pasma zajmowanego kanału, adaptacyjnych mechanizmów dostępu do kanału, emisji pozapasmowych nadajnika, emisji niepożądanych nadajnika, promieniowania niepożądanego odbiornika, blokowania odbiornika czy separacji częstotliwości skaczących.
AKREDYTACJA I OBSZAR REGULOWANY
 
 • Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji spełniającą wymagania systemu jakości wg. PN-EN ISO/IEC 17025 na badania EMC już od 1996 roku. Szczegółowy zakres akredytacji naszego laboratorium znajduje się na stronach pca.gov.pl, certyfikat akredytacji AB 053.
 • Działamy w zakresie norm zharmonizowanych z dyrektywą elektromagnetyczną Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej), która jest powiązana ze znakowaniem CE urządzeń elektronicznych.
 • Działamy w zakresie norm zharmonizowanych z dyrektywą dotyczącą efektywnego wykorzystania widma radiowego Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE dotyczącej oznakowania CE np. systemów WiFi i Bluetooth 2,4GHz i 5GHz.
CO NAS WYRÓŻNIA?

Wyniki testów uznawane na świecie, stanowią podstawę przy sporządzaniu deklaracji zgodności i oznakowywania wyrobów „CE”

Jako nieliczni umożliwiamy badanie odporności na pole elektromagnetyczne do 6 GHz i pomiar emisji promieniowanej do 40 GHz

Zespół ekspertów, będących członkami organizacji: PKN KT 104, IEC, CISPR, ETSI, CENELEC, IEEE EMC-S, FOR-EMC, EMC EUROPE

Zapewniamy również dogodną infrastrukturę, m.in. podziemny parking, winda docierająca bezpośrednio na poziom laboratorium EMC oraz dodatkowe wejście z zewnątrz przez skorelowane z komorą drzwi serwisowe dla dużych obiektów.
AB 053 certyfikat PCA

Nasze sprawozdania z badań uznawane są we wszystkich krajach będących sygnatariuszami wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA.

Wprowadzenie wyrobów elektronicznych na rynek UE

urządzenie do sterowania i nadzoru procesów spożywczych
Zobacz ofertę innych badań Centrum Badań Laboratoryjnych
Sprawdź

Adam Maćkowiak

Tel.: +48 61 850 49 82
E-mail: adam.mackowiak@pit.lukasiewicz.gov.pl

Adres do wysyłki próbek

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Laboratorium Badań Elektrotechnicznych

Ewarysta Estkowskiego 6
61-755 Poznań