GaNLIN – Wysokonapięciowe tranzystory GaN HEMT do zastosowań w zasilaczach liniowych i płytach indukcyjnych

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA. Projekt dofinansowany z dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz

Akronim: GaNLIN

Rodzaj: B+R

Dofinansowanie: 620 000 zł (dla Łukasiewicz - PIT)

Całkowita wartość: 775 000 zł (dla Łukasiewicz - PIT)

Data rozpoczęcia: 01.02.2023

Data zakończenia: 31.12.2025

Flaga RP i godłoCel projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek polskiego tranzystora GaN HEMT (high electron mobility transistor) 650V i 1200 V do układów energoelektronicznych dla przemysłu wysokich mocy.

Korzyści:

Realizacja projektu da polskiemu przemysłowi możliwość wprowadzania innowacyjnych, rodzimych rozwiązań technologicznych w dziedzinie elektroniki do własnych produktów i wytworów działalności gospodarczej. Spowoduje to zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim i światowym. Klient zyska dostęp do krajowej technologii przyrządów półprzewodnikowych na bazie azotku galu oraz uzyska przyrządy o parametrach dedykowanych do danej aplikacji, w tym zmniejszenie wagi i objętości układów elektronicznych oraz zmniejszy zapotrzebowanie na chłodzenie układów.

Skład konsorcjum:

  • Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
  • Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju i Technologii
  • Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
  • Łukasiewicz- Instytut Tele – i Radiotechniczny
  • Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

 

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY