Wsparcie działań Centrum Łukasiewicz w ramach realizacji projektu Baza Źródeł Finansowania. Optymalizacja sposobu poszukiwania źródeł finansowania na poziomie całego Łukasiewicza

Projekt badawczo-rozwojowy: Wsparcie działań Centrum Łukasiewicz w ramach realizacji projektu Baza Źródeł Finansowania. Optymalizacja sposobu poszukiwania źródeł finansowania na poziomie całego Łukasiewicza”

 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Projekt dofinansowany z dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz

Okres realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2022
Dofinansowanie: 100 000 zł
Całkowita wartość: 100 000 zł

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY