Wsparcie działań Centrum Łukasiewicz w ramach prac Platformy Kompetencji Finanse w zakresie rozwoju mechanizmu controllingu służącego budowie wielowymiarowego systemu do planowania, realizacji, kontroli, monitorowania i raportowania zadań i celów instytutów Łukasiewicza etap.2.

Flaga RP i godło

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Projekt dofinansowany z dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz

Termin realizacji 1.01.2023 – 31.12.2023

Dofinansowanie: 160 000 zł

Całkowita wartość: 160 000 zł

Cel: Zadanie ma na celu wsparcie przy dalszej rozbudowie opracowanego mechanizmu controllingu w oparciu o zidentyfikowane potrzeby podmiotów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz i udostępnienie go tym podmiotom w celu wdrożenia w organizacji. W oparciu o opracowane już założenia i metody oraz przygotowane narzędzia do planowania i monitorowania zasobów ludzkich i aparaturowych zostanie ten obszar rozbudowany o nowe funkcjonalności. Powstanie również kolejne narzędzie umożliwiające monitorowanie projektów. Opracowane narzędzia umożliwią instytutom kontrolować, monitorować i oceniać realizację założonych przez instytuty Łukasiewicza planów finansowych, budżetów projektów B+R, jak również harmonogramów umów / kontraktów na wykonanie prac o charakterze niegospodarczym w rozumieniu unijnych zasad z zakresu pomocy publicznej. Pozwolą również w czasie rzeczywistym na dostarczanie danych niezbędnych do podejmowania bieżących i rozwojowych decyzji oraz informacji umożliwiających podejmowanie | długofalowych decyzji strategicznych.

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY