CREOSOLVE – Utylizacja zużytych drewnianych podkładów kolejowych oraz innych elementów zabezpieczonych olejem kreozotowym z wykorzystaniem metod termicznych i biologicznych: selekcja technologii w oparciu o efektywność procesu i ocenę cyklu życia (LCA)

belka-ncbir-pit-lider

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider XIII, umowa nr LIDER13/0077/2022.

Akronim: CREOSOLVE

Dofinansowanie: 1 493 748,75 PLN

Całkowita wartość: 1 493 748,75 PLN

Data rozpoczęcia: 03.04.2023

Data zakończenia: 03.04.2026

Cel projektu:

Opracowanie innowacyjnej technologii utylizacji odpadowego drewna zaimpregnowanego olejem kreozotowym (podkładów kolejowych, słupów teletechnicznych itp.). Naczelnym założeniem projektu jest przygotowanie takiej technologii, która będzie charakteryzować się:

1) wysoką efektywnością,

2) niską ceną,

3) możliwością łatwego przeskalowania,

4) zmniejszonym wpływem na środowisko.

 

Rezultaty:

W ramach projektu opracowane zostaną trzy niezależne metody utylizacji zużytych drewnianych podkładów kolejowych i innych elementów drewnianych zabezpieczonych olejem kreozotowym:

1) metoda hybrydowa łącząca proces obróbki termicznej oraz proces rozkładu mikrobiologicznego,

2) metoda bioremediacyjna wykorzystująca potencjał metaboliczny wyselekcjonowanych gatunków mikroorganizmów oraz roślin,

3) metoda kompostowania prowadząca dodatkowo do powstania użytecznego produktu – kompostu stosowanego jako nawóz.

 

Ostateczna selekcja najbardziej optymalnej technologii, a następnie jej optymalizacja przedwdrożeniowa zależeć będzie od uzyskanych rezultatów efektywności procesu utylizacji, rezultatów przeprowadzonej oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment – LCA) oraz potencjalnych kosztów uruchomienia i funkcjonowania docelowej instalacji technologicznej.

Pobierz metryczkę informacyjną

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY