Opracowanie technologii i wytworzenie pancernych płyt perforowanych z ultrawytrzymałej stali nanobainitycznej – ULTRA- PAN

Projekt: „Opracowanie technologii i wytworzenie pancernych płyt perforowanych z ultrawytrzymałej stali nanobainitycznej”

 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Projekt dofinansowany z dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz.

Akronim: ULTRA-PAN
Okres realizacji: 2021 – 2023

Dotacja: 1 486 175 zł
Całkowita wartość: 2 185 550 zł

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza – Lider
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Celem projektu jest opracowanie parametrów przemysłowej technologii wytwarzania i wytworzenie testowych blach perforowanych z ultrawytrzymałej stali nanobainitycznej do zastosowania w pancerzach warstwowych i zespolonych.

 

Skontaktuj się z nami