The Once-Only Principle Project – TOOP

logo projektu TOOP

 

Celem projektu jest zbadanie i pokazanie jak praktycznie działa zasada jednorazowości na przykładzie wybranych spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Europie.

Najważniejsze wyzwania

Zbadanie i zademonstrowanie w praktyce działania „zasady jednorazowości” w aspekcie transgranicznym (ponad granicami krajów UE) w ramach kontaktów
pomiędzy administracją publiczną w UE a przedsiębiorcami.

Rezultaty

  1. Unikatowa architektura IT, która w optymalny sposób i w oparciu o istniejące już rozwiązania techniczne, połączy rejestry i systemy informatyczne instytucji publicznych UE.
  2. Usprawnienie wymiany danych pomiędzy przedsiębiorstwami, a administracją publiczną w skali ogólnoeuropejskiej.

Korzyści

  • Ograniczenie biurokracji
  • Szybsza realizacja spraw urzędowych w innym kraju
  • Wyższa jakość usług świadczonych przez urzędy w całej UE
  • Budowa administracji przyjaznej obywatelom i przedsiębiorcom

 

Skontaktuj się z nami