Technologie i rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne z surowców odnawialnych dla budownictwa modułowego

 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Projekt dofinansowany z dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz

Akronim: TECHMOBUDREW
Czas realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2023

Dofinansowanie: 1 129 234,50 zł
Całkowity budżet: 1 254 705,00 zł

Konsorcjum:

  • Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (Lider)
  • Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny
  • Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

 

Projekt jest odpowiedzią na aktualne trendy w zakresie budownictwa zmierzające do skrócenia cyklu realizacji robót budowlanych i podniesienia jakości wykonawstwa poprzez prefabrykację w warunkach fabrycznych modułów budowlanych. Jednocześnie jest odpowiedzią na wyzwania stawiane polskim i europejskim przedsiębiorcom z branży budowlanej dotyczące wykorzystania w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców i materiałów w tym pochodzących z recyklingu oraz wznoszenia obiektów budowlanych wpisujących się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym (tzw. budownictwo cyrkularne).

Całość projektu to osiem niezależnych zadań cząstkowych, zmierzających do przygotowania możliwie pełnego zestawu, zweryfikowanych doświadczalnie komponentów niezbędnych do sprefabrykowania i przetestowania w ramach dziewiątego zadania, prototypu ściany zewnętrznej i ściany działowej (ściany wewnętrznej). Pomysły skoncentrowane są na potrzebie zapewnienia wysokich parametrów dotyczących odporności ogniowej, izolacyjności termicznej i akustycznej oraz trwałości z jednoczesna dbałością o jak najwyższe standardy higieniczności. Dynamiczny rozwój budownictwa i przemysłów produkujących na potrzeby budownictwa, podążających za potrzebami mieszkaniowymi społeczeństw generuje znaczne ilości odpadów. W branżach takich jak przemysł meblowy także powstają trudne do racjonalnego zagospodarowania odpady. Dlatego część zadań skupionych jest na opracowaniu innowacyjnych technologii ich zagospodarowania, poprzez nadanie im funkcji materiału termoizolacyjnego. Wykonawcom zależy na pogodzeniu idei racjonalnego użycia surowców pierwotnych w kompilacjach z surowcami odpadowymi i pochodzącymi z recyklingu. Budownictwo modułowe to stosunkowo nowe podejście do budowania obiektów mieszkaniowych i innych. Branża tworzona przez firmy produkujące materiały i prefabrykaty dla takiego budownictwa poszukuje nowych atrakcyjnych rynkowo i cenowo produktów i technologii. Projekt jest realizowany z myślą o przygotowaniu atrakcyjnych ofert dla tej branży.

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY