Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna

Półrocznik jest adresowany do użytkowników sprzętu rolniczego, ogrodniczego, leśnego i pracowników obsługi tych sektorów gospodarki.

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje również problematykę związaną z techniką rolniczą, ogrodniczą, leśną, transportem specjalistycznym, technologiami uprawy i zbioru różnych kultur oraz infrastrukturą, ekologią i BHP. Czasopismo publikuje także materiały z prac naukowo-badawczych. Od 2020 r. ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej. Wszystkie artykuły mają angielskojęzyczne oraz polskojęzyczne streszczenia.

Czasopismo jest indeksowane w bibliograficznych bazach danych, takich jak: Baza AGRO, CeON Biblioteka Nauki, Index Copernicus International, INFONA – Portal Komunikacji Naukowej, Arianta, Most Wiedzy, Biblioteka Nauki. Czasopismo publikuje artykuły w dyscyplinie naukowej „Inżynieria mechaniczna”. Za publikację artykułu w czasopiśmie autor otrzymuje 5 punktów.

Strona internetowa czasopisma: „Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna”

Aktualny numer:

02/2021

Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 2/2021

 

Spis treści numeru: tutaj

Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna
ISSN: 2719-4221 (online)
ISSN: 1732-1719
GICID: 71.0000.1500.1012

Kontakt do redakcji:

Małgorzata Słodzinka
malgorzata.slodzinka@pit.lukasiewicz.gov.pl

 

Sekretarz Redakcji

Małgorzata Słodzinka
Tel.: +48 532 725 414
Tel.: +48 61 850 49 40
E-mail: malgorzata.slodzinka@pit.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami