System pomiaru radiowych emisji promieniowanych w czasie rzeczywistym wraz z aparaturą współpracującą – (I) GaNISM

Projekt inwestycyjny pt.: „System pomiaru radiowych emisji promieniowanych w czasie rzeczywistym wraz z aparaturą współpracującą”

 

 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Projekt dofinansowany z dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz

„System pomiaru radiowych emisji promieniowanych w czasie rzeczywistym wraz z aparaturą współpracującą” – (I) GaNISM

Akronim: (I) GaNISM
Okres realizacji: 01.07.2021 – 30.06.2022

Dofinansowanie: 1.084.860 zł
Całkowita wartość: 1.205.400 zł

Celem projektu jest zakup dużej aparatury badawczej pn. System pomiaru radiowych emisji promieniowanych w czasie rzeczywistym wraz z aparaturą współpracującą.

Aparatura umożliwi zwiększenie zakresu pasma pomiarowego emisji niepożądanych od tranzystorów GaN HEMT przeznaczonych do zastosowań w źródłach promieniowania mikrofalowego. Jej zastosowanie zapobiegnie utracie informacji o mierzonym sygnale i zapewni pomiar we wszystkich częstotliwościach w tym samym czasie. Łukasiewicz – PIT zapewni gotowość technologiczną TRL 9 przez wykorzystanie i integrację z posiadanym zapleczem aparaturowym (komora bezodbiciowa EMC, stół obrotowy, maszt antenowy). Będzie wykorzystywana w kolejnych etapach projektu badawczego GaNISM i innych pracach na rzecz polskiej gospodarki.

 

Skontaktuj się z nami