Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia

Celem głównym projektu jest opracowanie studium wykonalności Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia (ISZR PG).

Najważniejsze wyzwania

 • Opracowanie studium wykonalności Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia
 • Wsparcie Portu Gdynia w zakresie koordynacji merytorycznej realizacji projektu

Rezultaty

 • Poprawa drogowej dostępności Portu Gdynia w przepływie ładunków i ich terminowego dowozu/odwozu
 • Zapewnienie płynnej pracy przeładunkowej terminali w Porcie Gdynia

Korzyści

 • Wyeliminowanie/zmniejszenie kolejek samochodów ciężarowych i zatorów drogowych przed wjazdami na terminale i na drogach dojazdowych Portu Gdynia
 • Skrócenie czasu rozładunku/załadunku statków
 • Zwiększenie efektywności pracy terminali
 • Optymalne wykorzystanie parkingów na terenie Portu Gdynia
 • Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na drogach Gdyni i Trójmiasta
 • Zwiększenie komfortu życia i transportu dla społeczeństwa Gdyni i aglomeracji Trójmiasta
 • Redukcja negatywnego wpływu na środowisko naturalne, w tym redukcję emisji spalin, gazów cieplarnianych i hałasu
 • Obniżenie kosztów zewnętrznych transportu i działalności logistycznej przewoźników i operatorów logistycznych, realizujących dowozy/odbiory ładunków z terminali w Porcie Gdynia
 • Wzrost konkurencyjności Portu Gdynia na Bałtyku w połączeniu z wizerunkiem wiarygodnego i dynamicznie rozwijającego się Partnera

 

Skontaktuj się z nami