EIT UM na 2023 – RIS Hub Poland 2023

Projekt dofinansowany z programu EIT Urban Mobility

Akronim: EIT UM na 2023
Rodzaj: B+R

Data rozpoczęcia: 01.01.2023
Data zakończenia: 31.12.2023

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY