PEPPOL – Realizacja zadań Biura PEPPOL w Polsce w 2023 r.

Projekt dofinansowany z dotacji Ministerstwa Rozwoju

Akronim: PEPPOL
Rodzaj: B+R

Data rozpoczęcia: 01.01.2023
Data zakończenia: 31.12.2023

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY