Przygotowanie do komercjalizacji technologii: Wytwarzanie faz MAX z użyciem technologii spiekania iskrowo-plazmowego proszków

Flaga RP i godło

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Projekt dofinansowany z dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz

 

PROJEKT: Przygotowanie do komercjalizacji technologii: Wytwarzanie faz MAX z użyciem

technologii spiekania iskrowo-plazmowego proszków

 

Termin realizacji 1.01.2023 – 31.05.2023

Dofinansowanie: 75 000 zł

Całkowita wartość: 75 000 zł

 

Cel: Celem zadania jest wsparcie działań Sieć Badawcza Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny zmierzających do komercjalizacji posiadanych praw własności intelektualnej do technologii wytwarzania faz MAX z wykorzystaniem spiekania iskrowo-plazmowego do, w tym:
1) profesjonalnych analiz pogłębiających wiedzę na temat konkurencji i otoczenia biznesowego dla rozwiązania technologicznego,
2) ekspertyz zwiększających szanse biznesowe na skuteczne przeprowadzenie komercjalizacji, 3) analiz rynkowych w celu wdrożenia przemysłowego i wyceny technologii.

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY