SHK – Prototyp systemu hamulca kolejowego dla maszyn drogowo-torowych ciągnących wagony

lider-logo-768x193-1

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i realizowany w ramach Programu LIDER XII

Akronim: SHK

Rodzaj: B+R

Dofinansowanie: 1.499.496,50 zł

Data rozpoczęcia: 01.01.2022

Data zakończenia: 01.07.2024

Cel projektu: 

Przeprowadzenie prac B+R zmierzających do wytworzenia oraz zweryfikowania na podstawie badań eksperymentalnych, innowacyjnego na rynku europejskim systemu hamulca kolejowego, zdolnego do sterowania procesem hamowania ciągnionych wagonów.

Korzyści:

Projekt jest odpowiedzią na aktualny brak polskiego rozwiązania systemu hamulca kolejowego do maszyn drogowo-torowych ciągnących wagony. Na tle propozycji zagranicznych system ten wyróżniać będzie: zdwojone sterowanie hamulcem kolejowym (redundancja), moduł nadzoru aktywności psychofizycznej operatora maszyny drogowo-torowej, automatyczny system wyrównania ciśnień w zbiornikach sterujących wagonów, integracja sterownika systemu hamulca ze sterownikiem pojazdu, diagnostyka systemu oparta na magistrali danych.

Rezultaty:

Efektem końcowym niniejszego projektu będzie dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Transportu Kolejowego typ systemu hamulca kolejowego dla maszyn drogowo-torowych ciągnących wagony.

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY