Budowa systemu „Tracker 2.0”

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Data rozpoczęcia: 01.03.2022

Data zakończenia: 31.11.2023

Budżet projektu: 11 mln zł.

Dofinansowanie ze środków UE : 9,3 mln zł

 

Cel projektu:
Celem projektu jest budowa nowego systemu wydawania zezwoleń na obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym (uzbrojenie i produkty podwójnego zastosowania), w ramach którego powstanie nowy rejestr publiczny zezwoleń na obrót towarami wrażliwymi oraz obsługiwana będzie nowa e-usługa typu A2B – Licencjonowanie i ewidencjonowanie obrotu towarami wrażliwymi.

Skład konsorcjum:

  • Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
  • Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Najważniejsze wyzwania: 
Opracowanie rozwiązania spełniającego wymagania wielu niezależnych grup użytkowników (pracownicy MRiT, pracownicy Organów Opiniujących jak np. ABW, SWK, funkcjonariusze Służb Celnych oraz przedsiębiorcy). W tym celu przeprowadzono wywiady z użytkownikami oraz prowadzone są badania prototypów na poszczególnych etapach tworzenia rozwiązania.

Rezultaty:

  • Udostępnienie przedsiębiorcom na Biznes.gov.pl możliwości realizacji usług związanych z licencjonowaniem i ewidencjonowanie obrotu towarami wrażliwymi,
  • Nowy system Tracker 2.0 dla organów administracji publicznej do obsługi spraw związanych z licencjonowaniem i ewidencjonowanie obrotu towarami wrażliwymi

Korzyści:

  • Uproszczenie i obniżenie kosztów realizacji obowiązków administracyjnych dla przedsiębiorców związanych z licencjonowaniem i ewidencjonowaniem obrotu towarami wrażliwymi
  • Dostęp online dla przedsiębiorców do statusu realizacji spraw związanych z licencjonowaniem i ewidencjonowaniem obrotu towarami wrażliwymi
  • Przyspieszenie obsługi przesyłek przez Służbę Celno-Skarbową związanych z obrotem towarami wrażliwymi
  • Zwiększenie bezpieczeństwa transakcji towarami wrażliwymi

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY