UDA-RPWP.01.04.02-30-036/14-00 – Wyposażenie laboratorium w aparaturę

 

Projekt nr UDA-RPWP.01.04.02-30-036/14-00 pt.: „Wyposażenie laboratorium w aparaturę do oznaczania zawartości pierwiastków w innowacyjnych biomateriałach w celu rozszerzenia oferty usługi B+R”

 

Instytut Technologii Drewna w roku 2015 zrealizował projekt pt.:

Wyposażenie laboratorium w aparaturę do oznaczania zawartości pierwiastków
w innowacyjnych biomateriałach w celu rozszerzenia oferty usługi B+R

UDA-RPWP.01.04.02-30-036/14-00

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach:
Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”
Działania 1.4. „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”
Schematu II Infrastruktura badawczo-rozwojowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Przedmiotem projektu był zakup aparatury badawczej, niezbędnej do świadczenia usług badawczo-rozwojowych w zakresie oznaczania zawartości pierwiastków w biomateriałach, a więc w materiałach pochodzenia naturalnego (głównie drzewnego).

Oznaczenie składu pierwiastkowego materiałów nowych lub znanych, ale pochodzących z nowych źródeł (np. w efekcie recyklingu) jest zwykle niezbędnym zadaniem badawczym na etapie oceny ich przydatności do określonego sposobu użytkowania w świetle konieczności spełnienia określonych norm. Nowa oferta usługowa, stworzona przez ITD skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców działających w branżach, w których wykorzystuje lub zagospodarowuje się biomateriały (biomasa, biopaliwa, odpady i produkty ich recyklingu, meble, drewno konstrukcyjne), i obejmuje następujące prace B+R:

 1. Oznaczanie zawartości pierwiastków w biopaliwach stałych
 2. Oznaczanie zawartości pierwiastków w paliwach wtórnych
 3. Oznaczanie zawartości pierwiastków w odpadach
 4. Oznaczanie zawartości pierwiastków w materiałach do wykończenia powierzchni meblowych
 5. Oznaczanie zawartości pierwiastków w materiałach budowlanych
 6. Oznaczanie zawartości pierwiastków w zabawkach dziecięcych i meblach dziecięcych
 7. Oznaczanie zawartości pierwiastków w popiołach otrzymanych ze spalenia paliw stałych (biomasa, paliwa kopalne, odpady)
 8. Badanie migracji toksycznych pierwiastków podczas ekstremalnych zjawisk naturalnych (np. powódź) w roślinach narażonych na działanie tych zjawisk (np. drzewa)
 9. Badanie wpływu oddziaływań antropogenicznych na kształtowanie się zawartości pierwiastków w roślinach, np. oddziaływanie imisji przemysłowych na skład pierwiastkowy roślin
 10. Oznaczanie zawartości pierwiastków w drewnie historycznym i archeologicznym
 11. Oznaczanie zawartości pierwiastków w nawozach organicznych (np. komposty)
 12. Oznaczanie zawartości pierwiastków jako składników preparatów do zabezpieczania drewna

W ramach zrealizowanego projektu zakupiono 8 środków trwałych, tworzących 3 zestawy aparaturowe:

 • Zestaw aparaturowy 1: spektrometr pracujący w technice AAS do oznaczania zawartości pierwiastków z urządzeniem do mineralizacji próbek(służący do oznaczana zawartości głównie metali, np.: arsen, złoto, wapń, kobalt, miedź, żelazo, rtęć, potas, sód, ołów, krzem, selen, cyna, cynk, tytan)
  1. Stanowiskowe urządzenie do mikrofalowej mineralizacji próbek analitycznych – 1 sztuka.
  2. Układ dwóch spektrometrów AAS – 1 komplet.
 • Zestaw aparaturowy 2: chromatograf jonowy do analizy anionów sprzężony z piecem do spalań (służący do oznaczania zawartości pierwiastków takich jak: fluor, chlor, brom, azot, siarka)
  1. Gradientowy chromatograf jonowy – 1 komplet
  2. Automatyczny szybki piec spalań – 1 komplet
  3. Demineralizator wody – 1 sztuka
 • Zestaw aparaturowy 3: zestaw urządzeń do rozdrabniania i frakcjonowania próbek przygotowanych do analiz
  1. Uniwersalny młynek nożowy – 1 komplet
  2. Wytrząsarka pozioma – 1 komplet
  3. Cyklon – 1 sztuka

Powyższa aparatura uzupełnia zestaw posiadanej przez ITD aparatury, umożliwiając podejmowanie zleconych i własnych prac B+R z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska (w tym: oceną obciążeń dla środowiska wyrobów oraz odpadów produkcyjnych), oceny jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych biomateriałów. Działania dotyczą m.in.:

 • oceny higieniczności wyrobów przemysłu drzewnego (np. wymywalność metali ciężkich z wyrobów w szczególności przeznaczonych dla dzieci, zawartość pierwiastków śladowych w wyrobach przemysłowych);
 • bezpieczeństwa wyrobów przemysłu drzewnego ze względu na stosowanie technologii chemicznych (np. dopuszczalna zawartość metali ciężkich w wyrobach drzewnych zabezpieczonych przed korozją biologiczną);
 • ocen zagrożeń dla środowiska odpadów powstających w procesach technologicznych przetwarzania drewna i materiałów drzewnych;
 • ocen bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska procesów odzysku i przetwarzania odpadów drzewnych;
 • wytwarzania i stosowania biopaliw stałych i stałych paliw wtórnych z udziałem biomasy roślinnej;
 • atestacji i certyfikacji biopaliw stałych i stałych paliw wtórnych;
 • wytwarzania kompostów z resztek i pozostałości roślinnych materiałów odpadowych;
 • innych pokrewnych działań, w których niezbędne będzie określenie zawartości pierwiastków chemicznych stanowiących obciążenie zarówno dla procesów technologicznych jak i dla środowiska.

 

Kierownik Projektu
dr inż.  Magdalena Witczak
+48 61 849 24 78
magdalena.witczak@itd.lukasiewicz.gov.pl

 

 

Skontaktuj się z nami