Autonomous Greenhouses – smart micro farming and smart large-scale production – SmartAgriHubs

Projekt nr Grant Agreement 818182 pt.: „Autonomous Greenhouses – smart micro farming and smart large-scale production”

Czas realizacji projektu: 01.11.2018 – 31.10.2022
Akronim: SmartAgriHubs

Finansowanie w ramach: H2020-EU.3.2.1.3.
Całkowity budżet: € 22 423 146,00
Wkład UE: € 19 999 458,62

Unia Europejska przyspiesza cyfrową transformację europejskiego sektora rolno-spożywczego. Projekt SmartAgriHubs umożliwi szeroką, cyfrową transformację europejskiego sektora rolno-spożywczego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ma na celu stworzenie rozległej paneuropejskiej sieci Centrów Innowacji Cyfrowych (ang. Digital Innovation Hubs – DIH).

Konsorcjum projektu liczy 108 partnerów początkowych. Projekt liczy 140 Cyfrowych Centrów Innowacji, 9 regionalnych klastrów i 28 sztandarowych eksperymentów innowacyjnych.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest umożliwienie w pełni autonomicznej uprawy szklarniowej indywidualnym użytkownikom i grupom użytkowników w oparciu o implementację komponentów sztucznej inteligencji (SI) i Internetu rzeczy (IoT).

Pomysł koncepcyjny obejmuje w pełni zautomatyzowane szklarnie do mikroupraw na potrzeby inteligentnego rolnictwa i wdrażania koncepcji inteligentnych miast. Szklarnie będą sterowane komputerowo poprzez kontrolę warunków klimatycznych, zabiegi zrobotyzowane będą prowadzone począwszy od przygotowania gleby, siewu roślin i utrzymania ich w dobrej kondycji (pielenie, podlewanie). Inteligentne szklarnie zostaną wyposażone w zestaw czujników umożliwiających monitorowanie warunków klimatycznych z dużą dokładnością odczytu. System analizujący dane z czujników pozwoli na dostosowanie warunków panujących w szklarniach. Inteligentny system wspomagania produkcji przygotowany na potrzeby szklarni (indywidualnych i/lub grupowych), będzie przewidywał plony przy określonych ustawieniach, pomoże wskazać i wyeliminować błędy produkcyjne, aby zmaksymalizować plon lub obniżyć koszty produkcji przy danym plonie.

Planowane efekty

W projekcie wykorzystamy doświadczenie unijnych producentów systemów szklarniowych (tj. Arlen Team, Vitavia), systemów sensorowych i baz pomiarowych (Freedomgrow) oraz doświadczenia w zakresie wykorzystania systemów ERP w rolnictwie (DIH Agro Poland) oraz przetwarzania danych i wsparcia modeli biznesowych w rolnictwie (Łukasiewicz – PIMR). Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych jako koordynator pomoże producentom w przygotowaniu oferty dla odbiorców końcowych.

Pilot zostanie przetestowany w wybranych lokalizacjach w Polsce i Portugalii/Hiszpanii, wśród producentów papryki, pomidorów, owoców miękkich i/lub kwiatów, w tym małych producentów Smart Cities. Pilotaż będzie prowadzony i wspierany przez DIH Agro Poland i HUB4Agri.

Wyniki eksperymentu wraz z systemem pracy w gospodarstwach pilotażowych zostaną zaprezentowane grupom producentów oraz stowarzyszeniom rolniczo-ogrodniczym.

Strona internetowa projektu SmartAgriHubs: [ tutaj ]

Podsumowanie Hackaton Planet-ON’21 Smart & Green Industry: [ tutaj ]

Skontaktuj się z nami