ElectroUI – Oryginalna metoda realizacji czynności nadzorczych ula pszczelego przy wykorzystaniu automatycznych środków technicznych polepszających kondycję zdrowotną pszczoły miodnej

4-1024x140-1

Projekt realizowany jest w ramach Działania M-16 Współpraca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa nr: 00055.DDD.6509.00059.2019.15 z dnia 9.08.2021 r.

Akronim: ElectroUI

Rodzaj: B+R

Dofinansowanie: 1 163 720,00 zł (w tym 768 992,21 zł dla Łukasiewicz - PIT)

Całkowita wartość: 1 269 512,81 zł

Data rozpoczęcia: 02.08.2021

Data zakończenia: 31.07.2024

Cel projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie oryginalnej metody realizacji czynności nadzorczych ula pszczelego za pomocą technicznych instrumentów obserwacji pracy i zachowania się pszczół mających istotny wpływ na polepszenie ich kondycji zdrowotnej. Dzięki systemowi nadzoru możliwe będzie zdalne pozyskanie informacji o pojawieniu się chorób w rodzinie pszczelej a poprzez zastosowanie układu zwalczania warrozy wewnątrz ula można ograniczyć jej występowanie w środowisku życia pszczół. Podjęcie tego problemu może stworzyć nowy kierunek rozwoju pszczelarstwa i umożliwić budowanie elektronicznych uli istotnie polepszających aspekt zdrowotności i miodoproduktywności pszczół.

Skład konsorcjum:

  • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (Lider)
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Poznański Instytut Technologiczny (konsorcjant)

Najważniejsze wyzwania:

Realizacja projektu dotyczy obszaru pszczelnictwa. Pszczoły mają istotne znaczenie dla środowiska naturalnego, a ich praca ma wpływ na istnienie bardzo dużej ilości gatunków roślin i zwierząt, które żywią się nasionami i owocami. Niestety, pszczoły wymierają w niepokojącym tempie, co może doprowadzić do katastrofy ekologicznej.

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu specjalizującymi się pszczelnictwem oraz z pszczelarzami stwierdzono, że główną przyczyną wymierania pszczół jest problem z zachowaniem ich zdrowotności. Nieustannie pojawiające się choroby (warroza, zgnilec amerykański) są trudne do zwalczenia i powodują śmierć całych rodzin pszczelich. Z powszechnej opinii pszczelarzy wynika, że warroza stanowi obecnie największy problem w pasiece i nie ma zarówno prostej jak i skutecznej metody jej zwalczania. Chcąc zapobiec wymieraniu pszczół należy wyeliminować lub znacznie ograniczyć obecność warrozy w środowisku pszczelim poprzez wprowadzenie nowej metody zachowania zdrowotności.

Zatem, istnieje racjonalna potrzeba rozwiązania problemu i w ramach niniejszego projektu proponuje się opracowanie oryginalnego układu realizacji czynności nadzorczych ula pszczelego przy wykorzystaniu automatycznych środków technicznych. Umieszczone w ulu nadzorcze środki techniczne będą miały na celu poprawienie kondycji zdrowotnej pszczół poprzez zwalczanie warrozy.

Rezultaty:

Rezultatem operacji będzie dostarczenie pszczelarzom urządzenia gotowego do zastosowania w skutecznej walce z „dręczem pszczelim” wraz z metodyką działań dla pasieczników. Opis metody wraz ze szczegółowym instruktażem zawarty będzie w publikacji. Spodziewanym efektem realizacji projektu jest poprawa zdrowotności i produkcyjności rodzin pszczelich. Przekłada to się wprost na większą ilość i lepszą jakość pozyskiwanego miodu.

Korzyści:

Proponowany system nadzoru ula pszczelego będzie umożliwiał:

  • zwalczanie warrozy,
  • kondycjonowanie temperatury wewnątrz ula,
  • wentylowanie ula,
  • pomiar temperatury i wilgotności,
  • pomiar CO2 w celu określenia, czy u pszczół występuje nastrój rojowy,
  • podgląd wizyjny,
  • zdalną transmisję danych do użytkownika.

System nadzoru ula pszczelego będzie mógł być zasilany zarówno z sieci energetycznej jaki z odnawialnego źródła energii. Dla potrzeb realizacji projektu opracowany zostanie również system zasilania z paneli solarnych.

 

Więcej o Projekcie na stronie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz na stronie internetowej Projektu

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY