Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe

Kwartalnik wydawany od 1975 r., pierwotnie jako czasopismo naukowo-techniczne, a od 2005 r. – naukowe. Obecnie periodyk ukazuje się w wersji w pełni anglojęzycznej, w otwartym dostępie na licencji CC-BY 4.0. „Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe” są wydawane pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

Na łamach pisma prezentowane są oryginalne, recenzowane artykuły dotyczące różnych aspektów pojazdów szynowych, m.in. takich jak: projektowanie, konstrukcja, badania a także prace badawczo-rozwojowe, produkcja i eksploatacja pojazdów spalinowych oraz elektrycznych. Dodatkowo w kwartalniku ukazują się publikacje dotyczące różnorodnych typów pojazdów szynowych o odmiennym zastosowaniu – np. z zakresu silników spalinowych i elektrycznych, układów biegowych oraz pojazdów szynowo-drogowych.

Czasopismo indeksują międzynarodowe bazy, np. Crossref, ROAD czy Index Copernicus. W wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym przez MEiN w 2021 r. „Pojazdom…” przypisano 20 punktów oraz dyscyplinę naukową: inżynieria lądowa i transport.

Strona internetowa czasopisma: „Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe”

Aktualny numer:

1-2/2022

pojazdy-szynowe

Zapraszamy do lektury bieżącego wydania „Pojazdów Szynowych/Rail Vehicles”, w którym ukazał się m.in. artykuł o wykorzystaniu paliwa wodorowego w układach napędowych pojazdów szynowych. Na stronie www czasopisma dostępne są również archiwalne numery periodyku.

Spis treści numeru: tutaj

Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe
ISSN: 0138-0370 (print)2719-9630 (online)
GICID: 71.0000.1500.2021
DOI: 10.53502/RAIL

Kontakt do redakcji:

Agnieszka Lewandowicz
redakcja.dbt@pit.lukasiewicz.gov.pl

Sekretarz Redakcji

Agnieszka Lewandowicz
Tel.: +48 693 091 240
E-mail: agnieszka.lewandowicz@pit.lukasiewicz.gov.pl

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY