POTENTIAL – PilOTs for EuropeaN digiTal Identity wALlet

DIGITAL Europe Programme

Akronim: POTENTIAL
Rodzaj: B+R

Data rozpoczęcia: 01.04.2023
Data zakończenia: 31.05.2025

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY