Opracowanie technologii wytwarzania wyrobów długich o zmiennym przekroju ze stopów aluminium do zastosowań między innymi w słupach oświetleniowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020. Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Wartość projektu: 23.752.032,78 zł
Wartość dofinansowania: 14.386.773,99 zł (w tym dla Łukasiewicz – PIT : 2.735.015,33 zł)
Okres realizacji projektu: 01.06.2021 – 30.11.2023

Konsorcjum projektu:

    • Albatros Aluminium Sp. z o.o. – Lider projektu
    • ADT Solutions Sp. z o.o.
    • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Celem projektu jest realizacja prac B+R dotyczących opracowania kompleksowej technologii wytwarzania słupa aluminiowego i elementów konstrukcyjnych, w tym wykorzystanie odpadu, jako podstawy słupa oświetleniowego. W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty IX poziom gotowości technologicznej (TRL) co umożliwi rozpoczęcie wdrożenia pełnoskalowej produkcji nowatorskich słupów i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej m.in. dzięki możliwości zamocowania całej gamy wysięgników oraz jednej wspólnej podstawy, co ułatwi montaż.

Głównym zadaniem projektu jest opracowanie technologii kształtowania obrotowego długich elementów (do 12,5m) o zmiennym przekroju. Technologia przełoży się na łatwość modelowania produktem, zachowując przy tym normy bezpieczeństwa biernego. W zakresie tym proponowane rozwiązanie umożliwia przeprowadzenie procesu kształtowania słupa prostego w jednym cyklu.

Projekt doprowadzi do opracowania, oprócz innowacyjnego procesu do uzyskania innowacji produktowej – aluminiowego słupa z możliwością szybkiego i prostego montażu, innowacyjnego w skali kraju. Produkt będzie znacząco ulepszony w stosunku do istniejących rozwiązań. Zwiększona zostanie sztywność słupów poprzez zastosowanie stopów aluminiowych o podwyższonej wytrzymałości oraz prosty i szybki system montażu.

Zamierza się też zminimalizować odpad (część chwytowa przy zgniataniu obrotowym) powstały w procesie produkcji poprzez wykorzystanie go jako podstawy lub łącznika słupa oświetleniowego.

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY