CLEANERONION – Opracowanie innowacyjnej technologii podnoszącej jakość oczyszczania cebuli wraz z uwzględnieniem zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Akronim: CLEANERONION
Rodzaj: B+R

Data rozpoczęcia: 01.01.2019
Data zakończenia: 30.11.2023

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY