VEGEpro – Opracowanie i wdrożenie technologii przetworzenia ziaren bobiku w celu wytworzenia wzbogaconego źródła białka pozbawionego czynników antyżywieniowych do zastosowań w żywieniu człowieka

logo_NCBR_NUTRITECH_Ł-PIT

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu NUTRITECH, umowa nr NUTRITECH1/003A/2022.

Akronim: VEGEpro

Rodzaj: B+R

Dofinansowanie: 8 942 789,83 PLN

Całkowita wartość: 9 995 184,12 PLN

Data rozpoczęcia: 01.10.2023

Data zakończenia: 31.05.2027

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wytworzenie w procesie fermentacji grzybowej innowacyjnego roślinnego produktu białkowego VegePro o polepszonych właściwościach żywieniowych i optymalnym dla potrzeb ludzkiej diety profilu aminokwasowym.

Korzyści:

Istotną innowacyjną cechą będzie uzyskanie przerośniętej grzybnią włóknistej struktury produktu, sensorycznie podobnej do produktów mięsnych. Wytworzona roślinna masa białkowa będzie pozbawiona substancji antyżywieniowych dla zwiększenia strawności, przez co zredukowany zostanie dyskomfort jelitowy objawiający się m.in. wzdęciami i niestrawnością. Zastosowanie procesu fermentacji grzybowej spowoduje wzbogacenie produktu o prozdrowotne składniki m.in. beta glukany, naturalne witaminy i suplementowane mikroelementy. Dla celów produkcyjnych i technologicznych wykorzystane będą produkty odpadowe w celu ograniczenia kosztów produkcji oraz wprowadzenia rozwiązań gospodarki bezodpadowej. Dla osiągnięcia założeń projektu konieczne będzie opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego opartego na fermentacji bobiku w złożu stałym za pomocą grzybów. Opracowanie oraz w dalszej kolejności wdrożenie tej nowatorskiej technologii wymagać będzie zaprojektowania modułowej linii wytwórczej. W ramach projektu skonstruowana i wykonana zostanie prototypowa linia technologiczna umożliwiająca przebadanie przebiegu całego procesu wytwórczego w kontrolowanych warunkach zgodnie z określonymi w trakcie badań warunkami. Zakłada się, że opracowana innowacyjna technologia może być po niewielkich modyfikacjach zastosowana do przetwarzania różnego rodzaju nasion roślin strączkowych.

Pobierz metryczkę informacyjną

 

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY