RiskAppPB – Opracowanie aplikacji do analizy zagrożeń i oceny ryzyka związanego z eksploatacją maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych, leśnych, spożywczych i innych, w zakresie wymagań rozporządzenia maszynowego i dokumentów związanych

Projekt dofinansowany z Rządowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – VI etap

Akronim: RiskAppPB
Rodzaj: B+R

Data rozpoczęcia: 01.01.2023
Data zakończenia: 31.12.2025

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY