OGNIOFARBY

Projekt badawczo-rozwojowy: „Opracowanie metody wytwarzania farb ognioochronnych do zabezpieczania metalowych powierzchni konstrukcyjnych i powierzchni drewnianych w budownictwie modułowym”

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Projekt dofinansowany z dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz

Akronim: Ogniofarby
Okres realizacji: 01.07.2021 – 30.06.2023

Dofinansowanie: 302 522,50 zł
Całkowity budżet: 432 175,00 zł

Skład konsorcjum:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny


Streszczenie Projektu:

W budownictwie modułowym stal i drewno są materiałami konstrukcyjnymi. Aby spełnić wymagania stawiane budynkom, należy zapewnić bezpieczeństwo pożarowe. Istotna jest odporność ogniowa przegród, na co wpływ ma niewątpliwie zachowanie wobec ognia wszystkich elementów konstrukcyjnych, których wytrzymałość w trakcie pożaru decyduje o możliwości ewakuacji ludzi. Szczególnie ma to znaczenie w modułowym budownictwie przemysłowym gdzie konstrukcje nie są osłonięte materiałem ognioodpornym. Produkty do ochrony stali muszą opóźniać proces uszkodzenia konstrukcji, a zarazem same nie wpływać negatywnie na otoczenie. Aktualnie na rynku znajdują się farby ognioodporne tworzące w trakcie pożaru powłoki pęczniejące na skutek rozkładu termicznego stosowanych żywic. Towarzyszy temu efekt zadymienia i wydzielania się gazów utrudniający działanie służb ratowniczych i mający negatywny wpływ na środowisko. Projekt przewiduje zastąpienie zjawiska pęcznienia zjawiskiem obtapiania podłoża materiałem niepalnym.

Rozwiązanie poza funkcją ochrony powierzchni ma za zadanie poprawić warunki działania w czasie akcji gaśniczej. Innowacyjność rozwiązania polega na opracowaniu składu farby, tak, aby zawierała minimalne ilości związków organicznych bazując głównie na surowcach mineralnych, z wykorzystaniem surowców wtórnych.

 

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY