CRISTAL – Odporna na zmianę klimatu i zrównoważona środowiskowo infrastruktura transportowa, ze szczególnym uwzględnieniem śródlądowych dróg wodnych

Flag_2colors.eps

Projekt dofinansowany z programu Horyzont Europa. HORIZON-CL5-2021-D6-01-09: Climate resilient and environmentally sustainable transport infrastructure, with a focus on inland waterways

Akronim: CRISTAL

Rodzaj: B+R

Data rozpoczęcia: 01.09.2022

Data zakończenia: 30.08.2025

Oficjalna strona projektu: https://www.cristal-project.eu/

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY