Obszar Transformacji Cyfrowych

Łukasiewicz – PIT obejmuje swoim zakresem działania prace rozwojowe i wdrożeniowe związane ze stosowaniem inteligentnych technologii cyfrowych, modyfikowaniem lub wdrażaniem procesów i systemów biznesowych z zastosowaniem technologii cyfrowych dostosowanych do specyficznych potrzeb i celów poszczególnych klientów oraz potrzeb naukowych.

Realizujemy pełen zakres usług projektowych i badawczych z obszarów:

  • transformacji cyfrowej i elektronizacji w obszarach administracji, sądownictwa oraz różnych sektorach gospodarki,
  • analizy i projektowania produktów cyfrowych w duchu User-centered Design,
  • analizą biznesową i systemową oraz projektowaniem systemów IT i usług cyfrowych,
  • koordynacją prac rozwojowych produktów cyfrowych oraz utrzymywaniem systemów informatycznych na poziomie biznesowo-technicznym zapewniając wsparcie użytkowników oraz nadzorując i analizując działanie, dbając o stabilność pracy oraz rozwój systemu,
  • wyszukiwaniem źródeł informacji, ich analizą i przetwarzaniem do formy i postaci czytelnej dla zdefiniowanego odbiorcy, tworzeniem treści na potrzeby serwisów informacyjno-usługowych oraz doradztwem w zakresie organizacyjno-procesowym,
  • projektowaniem i optymalizacją przepływu informacji biznesowej pomiędzy podmiotami i ich systemami IT w obszarach takich jak np. e-fakturowanie, elektroniczne zamówienia publiczne, wymiana danych w sieciach handlowych, elektronizacja łańcuchów dostaw,
  • informatyki stosowanej i aplikacyjnej mających na celu badania zastosowań inteligentnych technologii cyfrowych.

Obszar Transformacji Cyfrowych stanowi wsparcie naukowe i badawcze dla administracji , różnych sektorów gospodarki, sądownictwa i innych Centrów w obszarze cyfryzacji, informatyki i sztucznej inteligencji.

Skontaktuj się z nami