Obszar Technologii Rolniczej i Spożywczej

Łukasiewicz – PIT realizuje prace i projekty badawczo-rozwojowe w obszarze związanym z sektorem rolnym, rolno-spożywczym oraz leśnym.

W ramach szerokiej oferty rozwijane są zagadnienia z zakresu m. in. robotyzacji i automatyzacji prac w rolnictwie, rolnictwa precyzyjnego, rozwoju technik ICT w rolnictwie, zmniejszenia zużycia energii w eksploatacji maszyn, ograniczenia wpływu maszyn na dewastację środowiska naturalnego, technik i technologii w sektorze przemysłu spożywczego. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze oraz specjalistycznemu zapleczu aparaturowemu, realizujemy pełen zakres usług projektowych i badawczych z obszarów:

  • projektowania maszyn i urządzeń z wykorzystaniem wspomagania metod wspomagania komputerowego,
  • optymalizacji prac projektowo-konstrukcyjnych, dotyczących maszyn, urządzeń, stanowisk i aparatury badawczej,
  • tworzenia nowych technologii w obszarze rolnictwa, leśnictwa i przetwórstwa spożywczego,
  • instalacji elektrycznych, elektronicznych, hydraulicznych i pneumatycznych w środkach technicznych,
  • inżynierii materiałowej,
  • ergonomii i bezpieczeństwa oraz oceny ryzyka w użytkowaniu maszyn i urządzeń rolniczych, leśnych, ogrodniczych i spożywczych,
  • projektowania i wytwarzania modeli i prototypów maszyn i urządzeń oraz prototypowych instalacji, aparatury badawczej, urządzeń badawczych,
  • walidacji metod badawczych i pomiarowych.

W Łukasiewicz – PIT funkcjonuje akredytowane Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych (certyfikat akredytacji AB 190), w którym wdrożony został System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO 17025:2018-02. System ten podlega ciągłemu doskonaleniu pod nadzorem Polskiego Centrum Akredytacji. Pełen zakres akredytacji dostępny jest pod adresem: Laboratoria badawcze / Akredytacje aktywne / Akredytowane podmioty / Polskie Centrum Akredytacji (pca.gov.pl).

Celem pracy ekspertów Łukasiewicz – PIT, jest wsparcie przemysłu maszynowego w postaci kreowania innowacyjnych konstrukcji maszyn, nowoczesnych technologii i specjalistycznych usług badawczych oraz projektowych. Prowadzimy działania, pozwalające na realizację usług i projektów „od pomysłu do realizacji”, zlecane przez przedsiębiorstwa i konsorcja.

Skontaktuj się z nami