Obszar Obróbki Plastycznej

Łukasiewicz – PIT realizuje prace i projekty badawczo-rozwojowe w obszarze inżynierii mechanicznej, materiałowej i biomedycznej, a także automatyki i robotyki oraz budowy i eksploatacji maszyn, odpowiadając na bieżące potrzeby rynku.

Nasza doświadczona i kreatywna kadra, wspomagana nowoczesnym zapleczem naukowo-badawczym i laboratoryjnym, opracowuje i wdraża wyniki prac badawczych dotyczących technologii metalurgii proszków oraz pozahutniczej obróbki plastycznej metali m.in. w zakresie:

 • kształtowania objętościowego i blach,
 • technologii wyoblania osiowo niesymetrycznego,
 • technologii prasowania i spiekania materiałów proszkowych,
 • wytwarzania materiałów technologią spiekania iskrowo-plazmowego,
 • technologii próżniowego natryskiwania na zimno warstw metalicznych i ceramicznych,
 • konstrukcji maszyn, urządzeń i narzędzi kuźniczych,
 • badań właściwości metali,
 • badań z zakresu obróbki cieplnej i cieplnochemicznej metali,
 • automatyzacji procesów produkcyjnych,
 • wykonywania małoseryjnych i prototypowych serii produkcyjnych dla klienta.

W Łukasiewicz – PIT funkcjonuje akredytowane laboratorium badawcze (certyfikat akredytacji AB 105), w którym wdrożony został System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO 17025:2018-02. System ten podlega ciągłemu doskonaleniu pod nadzorem Polskiego Centrum Akredytacji.

Zakres akredytacji obejmuje następujące dziedziny badań:

 • badania chemiczne wyrobów i materiałów konstrukcyjnych,
 • badania mechaniczne, badania metalograficzne wyrobów i materiałów konstrukcyjnych,
 • badania nieniszczące wyrobów i materiałów konstrukcyjnych.

Eksperci Łukasiewicz – PIT na co dzień opracowują i rozwijają technologie szyte na miarę potrzeb przedsiębiorstw z różnych branż gospodarki. Realizowane przez nich projekty i prace badawczo-rozwojowe podnoszą konkurencyjność przedsiębiorstw poprzez wdrażanie zaawansowanych, innowacyjnych i efektywnych technologii z obszaru obróbki plastycznej do praktyki przemysłowej.

Skontaktuj się z nami