Obszar Logistyki i Nowoczesnych Technologii

Łukasiewicz – PIT obejmuje swoim zakresem badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze elektroniki, automatyki i robotyki, technik automatycznej identyfikacji, lokalizacji oraz monitorowania, a także w zakresie technologii informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji.

Ponadto, prowadzimy prace B+R oraz wykonujemy badania i pomiary w obszarze technologii radiowych i kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prace z zakresu logistyki dotyczą głównie zagadnień z obszaru przepływu dóbr w systemach makrologistycznych, łańcuchach logistycznych i przedsiębiorstwach.

W ramach prowadzonej działalności, świadczymy usługi m.in. z zakresu:

 • opracowywania, adaptowania, doskonalenia metodyk i narzędzi projektowania, wdrażania, usprawniania oraz przebudowy procesów logistycznych,
 • opracowywania nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych i organizacyjnych,
 • projektowania aplikacji użytkowych,
 • przeprowadzania konsultacji projektowych urządzeń elektronicznych i elektrycznych,
 • przygotowywania materiałów merytorycznych na potrzeby upowszechniania wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym w szczególności na potrzeby szkoleń, publikacji, konferencji, seminariów, marketingu.
 • opracowywania nowych rozwiązań technicznych, metodyk badawczych i stanowisk pomiarowych
 • projektowania i wykonywania prototypowych aplikacji informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania sztucznej inteligencji,
 • wykonywania badań zgodności z wymaganiami norm, specyfikacji technicznych, dyrektyw UE i przepisów krajowych,
 • projektowania CAD/CAM oraz wytwarzanie prototypowych rozwiązań mechanicznych, w tym z zakresu automatyki i robotyki stanowiących elementy składowe opracowywanych rozwiązań,
 • wykonywania badań i testowania systemów identyfikacyjnych, lokalizacyjnych, monitorujących oraz mobilnych,
 • projektowania, prototypowania i produkcji małoskalowej układów elektronicznych, aparatury, urządzeń, materiałów i innych wyrobów.

Realizowane w obszarze logistyki i nowoczesnych technologii prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnoszą efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, systemów gospodarczych i całych łańcuchów dostaw. Obszar aktywnie wykorzystuje ekspercką wiedzę oraz interdyscyplinarne kompetencje projektując wspólnie z Klientami nowe rozwiązania i produkty, wychodzące naprzeciw potrzebom rynku.

Skontaktuj się z nami