Nowe powłoki zwiększające trwałość narzędzi w procesach kucia i wyciskania – SUPERCOATS

Projekt: „Nowe powłoki zwiększające trwałość narzędzi w procesach kucia i wyciskania”

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG

Akronim: SUPERCOATS
Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2023
Kwota dofinansowania: 11 434 381,89 zł (w tym dla Łukasiewicz – PIT 1 975 311,00 zł)

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny – Lider
  • Politechnika Warszawska
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Państwowej Akademii Nauk
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
  • Politechnika Wrocławska
  • Albatros Aluminium Sp. z o.o.
  • Sanha Polska Sp. z o.o.

Celem projektu jest opracowanie technologii osadzania cienkich powłok z nowych supertwardych materiałów, którymi są wieloskładnikowe borki wolframu domieszkowane wybranymi metalami przejściowymi, które zapewnią zwiększenie trwałości narzędzi w procesach kucia i wyciskania.

 

Skontaktuj się z nami