SUPERCOATS – Nowe powłoki zwiększające trwałość narzędzi w procesach kucia i wyciskania

Frame 4

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG

Akronim: SUPERCOATS

Rodzaj: B+R

Dofinansowanie: 11 434 381,89 zł (w tym dla Łukasiewicz – PIT 1 975 311,00 zł)

Data rozpoczęcia: 01.01.2021

Data zakończenia: 31.12.2023

Cel projektu:

Opracowanie technologii osadzania cienkich powłok z nowych supertwardych materiałów, którymi są wieloskładnikowe borki wolframu domieszkowane wybranymi metalami przejściowymi, które zapewnią zwiększenie trwałości narzędzi w procesach kucia i wyciskania.

Skład konsorcjum:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny – Lider
  • Politechnika Warszawska
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Państwowej Akademii Nauk
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
  • Politechnika Wrocławska
  • Albatros Aluminium Sp. z o.o.
  • Sanha Polska Sp. z o.o.

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY