Multiloco – Wdrożenie technologii badań dynamicznych pojazdów szynowych

 

 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Projekt dofinansowany z dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz

Numer umowy: 1/Ł-TABOR/CŁ/2020 z dnia 29.10.2020
Okres realizacji projektu: 05.10.2020 – 31.12.2023
Akronim: Multiloco INW/BTR

Dofinansowanie projektu:
Całkowity budżet i kwota wydatków kwalifikowalnych: 6 305 933,37 zł,
Dofinansowanie ogółem: 3 207 308,00 zł

Streszczenie projektu:
Wdrożenie technologii badań dynamicznych pojazdów szynowych w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne jest niezbędnym warunkiem uruchomienia procedury badań zgodnej z wymogami normy EN/PN-14363, zwłaszcza dla pojazdów dużych prędkości. Przyjęcie tej technologii jest także kluczowym warunkiem spełnienia wymogów specyfikacji technicznych TSI-Lok-Pas oraz dopuszczenia nowych pojazdów do eksploatacji. Znaczenie projektu i jego istotę dodatkowo uzasadnia fakt jego bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo pojazdu przed wykolejeniem.

Należy również podkreślić, że do tej pory w Polsce nie ma możliwości przeprowadzenia badań dynamicznych pojazdów w pełni zgodnych z wymogami normy EN/PN-14363, stąd konieczność korzystania z usług akredytowanych jednostek zagranicznych.

Planowane efekty projektu:
Po zakończeniu projektu Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny będzie jedyną w Polsce jednostką akredytowaną, autoryzowaną i notyfikowaną, upoważnioną do prowadzenia obligatoryjnych badań każdego nowego pojazdu dopuszczanego do eksploatacji na europejskich liniach kolejowych.

Realizacja projektu umożliwi Łukasiewicz – PIT stosowanie najnowocześniejszych technologii w zakresie badań dynamicznych oraz przyniesie wymierne korzyści finansowe wynikające z komercjalizacji rezultatów swoich prac. Nastąpi to w trakcie realizacji inwestycji w wyniku wykonania badań dynamicznych lokomotywy dwunapędowej 111DE produkcji PESA Bydgoszcz S.A. Najbliższe działania będą owocowały kolejnymi badaniami realizowanymi w ramach dofinansowywanych projektów przez NCBR (pojazdy H. Cegielski – FPS Sp. z o.o.).

Strona internetowa projektu: https://www.multiloco.pl/

 

Skontaktuj się z nami