Monitorowanie zmian w polskim sektorze leśno-drzewnym

Monitorowanie zmian w polskim sektorze leśno-drzewnym według standardów Komitetu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ w latach 2022-2024

Zakończenie realizacji: 25.10.2024

Dotacja: 315 000 zł
Całkowita wartość: 315 000 zł

Centrum Technologii Drewna Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego z upoważnienia Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska (https://www.gov.pl/web/klimat) realizuje zobowiązania międzynarodowe wynikające z uczestnictwa Polski w globalnym systemie informacji o sektorze leśno-drzewnym prowadzonym przez Komitet Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (United Nations Economic Commission for Europe, Committee on Forests and the Forest Industry, https://unece.org/forests) i Urząd Statystyczny Unii Europejskiej – Eurostat (Statistical Office of the European Communities, https://ec.europa.eu/eurostat/web/main). Współpracuje z nimi Międzynarodowa Organizacja Drewna Tropikalnego – ITTO (International Tropical Timber Organization, https://www.itto.int/). Informacje z systemu trafiają także do Faostatu – statystycznej bazy danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (The Food and Agriculture Organization of the United Nations, Statistical Database, https://www.fao.org/faostat/en/#data/FO).

Aktualnie monitoring polskiego rynku surowca drzewnego i produktów jego przerobu dla Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczy lat 2022-2024. Jego podsumowaniem są coroczne sprawozdania obejmujące takie elementy jak:

  • zakres systemu monitorowania polskiego sektora leśno-drzewnego w analizowanym okresie,
  • diagnoza stanu polskiej gospodarki i rynku surowca drzewnego oraz podstawowych produktów jego przerobu w latach objętych analizą, której częścią są:
    • dane statystyczne z pakietu sprawozdawczego Joint Forest Sector Questionnaire przygotowywanego dla Eurostatu,
  • prognoza rozwoju polskiej gospodarki i rynku drzewnego w analizowanych latach, oparta m.in. na:
    • informacjach statystycznych z pakietu sprawozdawczego UNECE Timber Forecasts Questionnaire przygotowywanego dla Komitetu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ,
  • ocena zmian o charakterze jakościowym dokonujących się w polskim leśnictwie i drzewnictwie, głównie w zakresie certyfikacji lasów i wyrobów drzewnych,
  • syntetyczny raport o stanie i perspektywach rozwoju całej polskiej gospodarki oraz polskiego rynku drzewnego opracowywany na kolejne sesje Komitetu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ -„Poland – Statement of the wood market review and prospects” (w wersji polskiej i angielskiej), uwzględniający najważniejsze aktualne zagadnienia i problemy polskiego i globalnego sektora leśno-drzewnego.

Prace finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 

KONTAKT:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Centrum Technologii Drewna
Grupa Badawcza Analiz Strategicznych w Drzewnictwie
Gabriela Bidzińska
+48 61 849 24 42
gabriela.bidzinska@pit.lukasiewicz.gov.pl

 

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY