Materiał narzędziowy nowej generacji na osnowie tytanu wytwarzany w szybkim procesie spiekania iskrowo-plazmowego

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i realizowany w ramach Programu LIDER XI.

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2023
Kwota dofinansowania:  1 372 707,98 zł

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnego materiału narzędziowego nowej generacji na osnowie tytanu w szybkim procesie spiekania FAST/SPS. Z nowego, innowacyjnego materiału narzędziowego jakim będzie węglik spiekany na osnowie tytanu, wykonywane będą narzędzia tnące stosowane w przemyśle metalowym, w szczególności w procesie kształtowania drutu sprężynowego, z którego wytwarzane są sprężyny stosowane na szeroką skalę m. in. w przemyśle meblarskim. Główne elementy innowacyjności stanowią planowane do zastosowania rozwiązania materiałowe i technologiczne umożliwiające otrzymanie w szybkim procesie spiekania FAST/SPS innowacyjnego węglika spiekanego, w którym szkodliwy i stosunkowo drogi kobalt zastąpiony zostanie bezpiecznym i znacznie tańszym tytanem.

Nowy materiał narzędziowy będzie charakteryzował się wysoką twardością, odpornością na kruche pękanie i trwałością. Planowane do zrealizowania kompleksowe badania aplikacyjne i prace rozwojowe pozwolą na szczegółowe zrozumienie wzajemnych zależności występujących pomiędzy składem chemicznym, procesem wytwarzania, mikrostrukturą i właściwościami materiału narzędziowego nowej generacji.

Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do rozwoju dyscypliny naukowej inżynierii materiałowej, ale przede wszystkim podniesie poziom konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wdrożenie rezultatów projektu w postaci narzędzi tnących otrzymywanych z nowego, innowacyjnego materiału narzędziowego jakim będzie węglik spiekany typu WC-Ti.
Plik do pobrania

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY