Lekki autobus szynowy do ruchu regionalnego – LASZ

Projekt: „Lekki autobus szynowy do ruchu regionalnego”

Numer i data umowy: PBS3/B6/26/2015 z dnia 27.04.2015
Okres realizacji projektu: 01.01.2015 – 31.12.2021
Akronim: LASZ

Program finansujący: Program Badań Stosowanych 3
Dofinansowanie: 6 600 000,00
Całkowity budżet: 23 074 750,00

Skład Konsorcjum:

  • Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”
  • Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.

Streszczenie projektu:

Projekt dotyczył przeprowadzenia badań zmierzających do opracowania nowoczesnego, zoptymalizowanego pod względem masy i wykorzystania zainstalowanej mocy trakcyjnej, dwuczłonowego, spalinowo – elektrycznego zespołu trakcyjnego (SEZT), spełniającego wymagania przepisów TSI i przeznaczonego do ruchu regionalnego na tor 1435 mm.

Główne cele projektu:

Celem projektu była budowa nowego lekkiego pojazdu szynowego, który będzie mógł być eksploatowany zarówno na liniach zelektryfikowanych, jak i na liniach bez sieci trakcyjnej.

Więcej o projekcie: https://raportkolejowy.pl/projekt-lekki-autobus-szynowy-do-ruchu-regionalnego-z-dofinansowaniem-ncbir/

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY