Kompetencje przyszłości kluczem do rozwoju technologicznego Polski

Projekt: Kompetencje przyszłości kluczem do rozwoju technologicznego Polski

Zadanie 4: Bieżące wsparcie inicjatyw mających na celu propagowanie rozwoju kompetencji przyszłości

Projekt w ramach zlecenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16.10.2023 r.  Kompetencje przyszłości kluczem do rozwoju technologicznego Polski, zadanie 4: bieżące wsparcie inicjatyw mających na celu propagowanie rozwoju kompetencji przyszłości.

Okres realizacji umowy: 06.10.2023 – 31.12.2023

Budżet projektu: 400 tys. zł.

Dofinansowanie ze środków Skarbu Państwa – Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Cel projektu:
Przeprowadzenie rozpoznania, analizy i wyboru inicjatyw wspierających i promujących  rozwijanie kompetencji przyszłości, które są najbardziej wartościowe i adekwatne do indywidualnych potrzeb i celów. Rozpoznanie różnych inicjatyw jest kluczowym krokiem, ponieważ pozwoli na zdobycie wiedzy na temat dostępnych programów, projektów i organizacji, które skupiają się na rozwijaniu kompetencji przyszłości.

 

Rezultaty:

  • Analiza dostępnych w Polsce inicjatyw propagujących rozwój kompetencji przyszłości, które są dostępne dla różnych grup wiekowych, od uczniów do seniorów
  • Wybór na podstawie oceny najbardziej wartościowych inicjatyw o charakterze niekomercyjnym, realizowanych przez różne jednostki prywatne i publiczne
  • Zbudowanie i udostępnienie społeczeństwu wyszukiwarki pozwalającej na przegląd i wybór odpowiedniej inicjatywy skierowanej na rozwój wybranych kompetencji przyszłości, dedykowanej poszczególnym grupom wiekowym odbiorców

 

Korzyści:
Działanie w ramach wybranych inicjatyw pozwoli uczestnikom na aktywne uczestnictwo w procesie rozwoju kompetencji przyszłości. Poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, projektach czy mentoringu, będą mieli okazję rozwijać umiejętności techniczne, kreatywność, komunikację, współpracę zespołową i wiele innych kluczowych kompetencji.

 

W ramach projektu powstała podstrona https://akademia.pit.lukasiewicz.gov.pl/wyszukiwarka/, na której można dowiedzieć się więcej o kompetencjach przyszłości oraz wyszukać firmy, które organizują niekomercyjne inicjatywy w tym zakresie.

 

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY