KAP – Katalogi Administracji Publicznej

logo Ministerstwa Cyfryzacji

„Katalogi Administracji Publicznej” – KAP

Celem projektu jest udostępnienie aktualnych i kompletnych danych o instytucjach i usługach publicznych oraz o powiązanych z nimi wzorach dokumentów i zasobach informacyjnych państwa.

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji publicznej”.

Wartość projektu: 44 552 760,30 PLN,
Współfinansowanie z budżetu państwa: 6 847 759,26 PLN,
Środki Unii Europejskiej: 37 705 001,04 PLN


Najważniejsze wyzwania

Udostępnienie aktualnych i kompletnych danych o instytucjach i usługach publicznych oraz wzorach dokumentów

Rezultaty

  • Uporządkowanie wiedzy dotyczącej spraw, usług publicznych, wzorów dokumentów i rejestrów publicznych
  • Ustandaryzowane i kompletne informacje na potrzeby świadczenia spraw
    i e-usług publicznych przez portale usługowe (m.in.: GOV.PL i biznes.gov.pl).
  • Obywatele i przedsiębiorcy uzyskają jednolite w skali kraju opisy spraw oraz wzory dokumentów elektronicznych i nieelektronicznych.

Korzyści

  • Usprawnienie pracy urzędów
  • Lepsza obsługa obywateli i przedsiębiorców

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY