Wyznaczanie współczynnika nawodnienia w uprawie ziemniaka przy użyciu danych Sentinel-1 i Sentinel-2 – IRRSAT

 

Projekt nr 4000121971/17/I-EF pt.: „Wyznaczanie współczynnika nawodnienia w uprawie ziemniaka przy użyciu danych Sentinel-1 i Sentinel-2 (Irrigation Factor 4 potato growth using Sentinel-1 and Sentinel-2 data)”

 
Projekt IRRSAT realizowany jest w ramach programu finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).
Czas realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.12.2020
Akronim: IRRSAT
 
Cele projektu
Projekt ma na celu opracowanie systemu demonstracyjnego (modułu) do nawadniania upraw ziemniaka opartego na połączeniu pomiarów in situ (meteorologicznych i hydrologicznych) z danymi uzyskanymi z obrazowania satelitarnego. Kluczową zaletą systemu będzie możliwość wykorzystania go na dużych obszarach lub rozproszonych polach przez dowolnego rolnika bez potrzeby stosowania drogich systemów czujników, w których warunki wodne są mierzone tylko w bezpośrednim otoczeniu czujnika.

 

System demonstracyjny zostanie zbudowany na podstawie różnych, uzupełniających się danych: skaningu gleb, LAI, z czujników doglebowych i stacji meteorologicznych, a także łączone z danymi satelitarnymi. Naziemne systemy pomiarowe (czujniki) są stosowane w systemie wstępnym do sprawdzania poprawności i korelacji wyników z satelitów. Docelowo system będzie działał tylko na danych satelitarnych. Pilotaż prowadzony jest w dużym gospodarstwie produkcyjnym powyżej 1000 ha – TopFarms Polska w Pierzchnie.

 

W skład Konsorcjum wchodzą:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
  • Instytut Geodezji i Kartografii,
  • Politechnika Warszawska – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

Więcej na stronie projektu: [ tutaj ]

 

baner projektu IRRSAT

Skontaktuj się z nami