MODUO_TECH – Inteligentne powłoki lakierowe o obniżonej tendencji do nagrzewania się oraz do zabezpieczenia ogniochronnego elementów konstrukcji dla budownictwa modułowego

image 3

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa. Projekt dofinansowany z dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz.

Akronim: MODUO_TECH

Rodzaj: B+R

Dofinansowanie: 98 800,88 zł

Całkowita wartość: 109 778,75 zł

Data rozpoczęcia: 01.09.2022

Data zakończenia: 31.05.2024

Cel projektu:

Opracowanie nowych powłok nawierzchniowych – składników systemów powłokowych – charakteryzujących się podwyższoną wartością całkowitego współczynnika odbicia promieniowania słonecznego i/lub opóźniających zapalanie się pokrytych nimi materiałów poprzez ograniczenie rozprzestrzeniania się płomienia.

Skład konsorcjum:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (Lider)
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Korzyści:

Zwiększony współczynnik odbicia promieniowania słonecznego polimerowych powłok lakierowych naniesionych na powierzchnie zewnętrzne budynków modułowych, ma wpływ na wzrost efektywności energetycznej obiektów. Możliwość sterowania procesem kumulacji ciepła, wywołanej przez promieniowanie słoneczne, zwiększa efektywność energetyczną budynków, obniżając nakłady na chłodzenie i pośrednio wpływając na zmniejszenie strat energii wynikających z przeciążenia sieci energetycznych. Stosowanie ogniochronnych powłok lakierowych jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zabezpieczania materiałów palnych przed działaniem ognia. Dla zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpożarowej w określonym czasie wystarczające jest nałożenie stosunkowo cienkiej warstwy. Tego typu powłoki stosuje się głównie do ochrony konstrukcji stalowych, ale również innych materiałów takich jak drewno, tworzywa sztuczne, tekstylia.

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY