Regionalna sieć Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej mobilizacji drewna i cyfryzacji leśnictwa – ROSEWOOD4.0

 

Projekt w ramach umowy grantowej nr 862681 (Horyzont 2020) pt.: „Regionalna sieć Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej mobilizacji drewna i cyfryzacji leśnictwa” (ROSEWOOD4.0)

 

flaga UE

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy grantowej nr 862681

 

W styczniu 2020 r. Zakład Studiów i Analiz Strategicznych w Drzewnictwie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Technologii Drewna rozpoczął realizację dwuletniego projektu finansowanego w ramach programu Horyzont 2020 pt.:

Regionalna sieć Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej mobilizacji drewna
i cyfryzacji leśnictwa (ROSEWOOD4.0)

 

Głównym celem projektu jest rozwój wiedzy i wsparcie zrównoważonej mobilizacji drewna w różnych regionach UE poprzez regionalne sieci (huby). Zlokalizowane w różnych regionach lokalne sieci mobilizacji drewna poprzez promocję rozwoju sektora leśnego przyczyniają się do rozwoju całych regionów, w tym obszarów wiejskich.

 

 

broszura Projektu ROSEWOOD 4.0

Cele szczegółowe projektu obejmują:

  • wsparcie działalności sieci mobilizacji drewna w 5 głównych regionach Europy (Północny, Południowo-Zachodni, Południowo-Wschodni, Środkowo-Wschodni i Środkowo-Zachodni) jako platform współpracy i innowacji;
  • transfer i rozpowszechnianie informacji oraz wiedzy o najlepszych praktykach, innowacjach oraz wynikach badań dotyczących zwiększenia podaży surowca drzewnego pozyskiwanego w sposób zrównoważony oraz konkurencyjności podmiotów sektora leśno-drzewnego;
  • rozwijanie kooperacji i wspólnej działalności innowacyjnej pomiędzy aktorami sieci oraz wykorzystanie synergii pomiędzy europejskimi regionami dla efektywnego transferu najlepszych praktyk;
  • kreowanie nowych możliwości biznesowych poprzez budowanie potencjału, szkolenia i dostęp do zasobów wiedzy.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
Całkowite finansowanie projektu – 2,05 mln €.
Finansowanie zadań realizowanych przez Instytut – 30,3 tys. €.

W skład konsorcjum wchodzi 21 partnerów z 18 krajów (Polski, Niemiec, Belgii, Finlandii, Austrii, Francji, Szwajcarii, Chorwacji, Słowenii, Słowacji, Grecji, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Ukrainy, Rumuni, Szwecji oraz Norwegii), w tym instytucje badawcze, uniwersytety i instytucje edukacyjne, centra promocji, innowacji i transferu technologii oraz organizacje klastrowe i stowarzyszenia.

 

Więcej szczegółów na stronie internetowej projektu: https://rosewood-network.eu/ oraz CORDIS: https://cordis.europa.eu/project/id/862681

 

Kierownik Projektu: 

dr Anthony Salingre
e-mail: salingre@steinbeis-europa.de
+49 0721 935191 16
Steinbeis Innovation GGMBH
Erbprinzenstr. 4-12, 76133 Karlsruhe, Niemcy
https://www.steinbeis-europa.de/en/

 

Kierownik Projektu w Polsce:
mgr Dobrochna Augustyniak-Wysocka
+48 61 849 24 73
dobrochna.augustyniak@pit.lukasiewicz.gov.pl

 

 

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY